Coaching

COACHING

VANUIT WAT ER IS NAAR WAT KAN

Persoonlijke begeleiding vanuit een gelijkwaardige een-op-een of een-op-twee relatie. Kern van de begeleiding ligt op het vegroten van de persoonlijke effectiviteit en/of professionele of relationele bekwaamheden door inzicht en oefening. Coaching bij Creasis kan bestaan uit:

JOB COACHING

WERKEN MET VOLDOENING VANUIT VAARDIGHEDEN

Werken in een omgeving die steeds complexer wordt maakt dat mensen die complexiteit ook ervaren binnen hun werk en bij het veranderen of zoeken naar een nieuwe baan.

Activiteiten die binnen job coaching ondernomen worden bestaan uit het benutten van mogelijkheden, ontwikkelen/trainen van vaardigheden en uitbreiden van kennis, benutten van het sociale netwerk, solliciteren, en het omgaan met werk gerelateerde stress. Proefplaatsing kan waar nodig worden gefaciliteerd.

Voor de werkgever kan de jobcoach een strategische partner zijn bij het creëren van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Coaching
Coaching

LOOPBAAN COACHING

PAST WAT IK DOE NOG BIJ WAT IK WIL OF KAN ?

Regelmatig je afvragen hoe je je werk ervaart geeft ruimte voor ontwikkeling en voldoening.  Ook geeft het de mogelijkheid om je loopbaan bij te sturen, van een nieuwe impuls te voorzien of zelfs drastisch te veranderen.

Ook kan het zijn dat je voelt dat je vast loopt in je huidige werk of met collegas, en dat wil veranderen. Of ervaar je teveel stress en voel je dat je tegen een burn-out aan kan lopen.

Binnen de begeleiding doe je wezenlijke inzichten rondom werk op. Je onderzoekt  wat je belangrijk in je werk vindt, wat je inspireert en drijft, en of je vaardigheden aansluiten bij je werk. Indien je nieuwe vaardigheden nodig hebt om je professioneel verder te ontwikkelen dan breng je die in kaart en zet je stappen om die je eigen te maken en in de praktijk toe te passen.

Ook binnen een outplacement traject kan de loopbaan coaching goed worden ingezet.

LIFE COACHING

WERKEN MET WAT ER IS

Life coaching gaat over het verwezelijken van je potentieel en het bewust maken van, en leren omgaan met, belemmeringen die dat in de weg kan staan.

Belemmeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het niet effectief om kunnen gaan met stress, communcatie, met (on)veiligheid of (on)voorspelbaarheid. Oude (denk en/of gedrags)patronen kunnen in de weg zitten waardoor je ontwikkelen moeizaam gaat.

Hoe kan een coach daarbij helpen? Bijvoorbeeld door samen te kijken naar hetgeen je ervaart. Je gaat je ervaringen, waarneming en jouw beleving samen met aangereikte hulpmiddelen gebruiken om jezelf (weer) in beweging te brengen en verder te ontwikkelen. Wellicht dat de tools en tips van coach Sanne Bruijne je al een idee kunnen geven. Zie daarvoor haar Coach Tools en Tips

Maar soms ligt er een diepere oorzaak waarom je (steeds) in bepaalde, soms oude, patronen terecht komt. Dan kijken we samen of een coach je daarbij kan ondersteunen.

Coaching
Coaching

RELATIE COACHING

NADER TOT ELKAAR KOMEN

Binnen de relatie coaching onderzoek je wat het wezenlijke probleem binnen de relatie is. Het kan zijn dat oude denk- of gedragspatronen zich steeds herhalen en belemmerend zijn om de relatie als bevredigend te ervaren.

We gaan samen in gesprek en te onderzoeken of het probleem oplosbaar is, of dat het mogelijk is om ermee om te leren gaan. Aspecten die daarbij aanbod komen zijn: Communicatie, intimiteit, identiteit, oude patronen, en het relatie verlangen.

Soms werken we in kortere op één volgende sessies, maar kunnen ook werken in langere sessies van enkele uren.

oline coach of e-COACHING

on-line, werkelijke situaties, tijdsonafhankelijk

E-coaching is een vorm van coaching waarbij de online coach en cliënt niet in elkaars nabijheid zijn. We maken gebruik van allerlei online communicatiemiddelen zoals video-bellen (skype, zoom of facetime), whatsapp, sms, email of andere apps.

E-coaching kan ook aanvullend worden ingezet naast reguliere job, loopbaan, life of relatie coaching, of in een outplacement of e-health en e-learning context.

Het inzetten van online communicatiemiddelen maken het mogelijk om zelfregie en empowerment maximaal te stimuleren. Een ander voordeel is dat het mogelijkheden biedt tot leren “in werkelijke en relevante (werk)situaties”.

Coaching

ACCREDITATIES

CREASIS COACHING ACCREDITATIONS

CPCC

EMCC

nobco