Advisering en begeleiding

Advisering richt zich op het begeleiden van technische projecten binnen de bestaande bouw die gaan over ontwikkeling, verduurzaming of (energetische) innovaties. Daarnaast vormt het bij elkaar brengen van projectpartners en het faciliteren van stake-holder gesprekken een belangrijk deel van de consultancy.

Neem contact op voor meer informatie.

informatieverzoek